Авторизация
Забыли пароль?

Отзывы
Мы – Самая рекомендуемая  компания Читать отзывы
Отзывы о нас

Джамилия

30.07.2020 00:00

Всем советую обращалась очень много раз и ни когда не подводили без доработок и переделки очень вежл ...

Юрий

23.06.2020 00:00

Очень благодарен Осени за помощь. В частности, специалист Дарья помогала с учебой все 5 лет. Кстати, ...

Александра

22.04.2020 00:00

Хорошо пишут. Несколько раз заказывала у них работы. Всегда были хорошие оценки по ним! ...

Посмотреть все отзывы

Заказать курсовую, дипломную, студенческую работу

Компания «Осень» - это коллектив авторов, которые выполняют на заказ дипломы, курсовые работы, контрольные работы, отчеты по практике, рефераты, эссе, статьи, бизнес-планы, переводы текстов и другие научные работы для студентов. Оказываем помощь по написанию студенческих работ от 1-3 дней с бесплатной доработкой и сопровождением.

За 15 лет работы сдано свыше 70 000 работ!

Асаблівасці вывучэння вершаў у пачатковых класах

Мы профессионально выполним для Вас работу «Асаблівасці вывучэння вершаў у пачатковых класах»

Курсовая работа: Асаблівасці вывучэння вершаў у пачатковых класах
Раздел: Методика преподавания белорусской литературы
Цена: 650000

Возможный план работы:

УВОДЗΙНЫ
1 ПСІХОЛОГА-ПЕДАГАГІЧНЫЯ І МЕТАДЫЧНЫЯ АСНОВЫ ВЫВУЧЭННЯ ВЕРШАЎ ВУЧНЯМІ ПАЧАТКОВЫХ КЛАСАЎ НА ЎРОКАХ ЛІТАРАТУРНАГА ЧЫТАННЯ
1.1 Верш як асноўны від лірыкі
1.2 Асаблівасці чытацкага ўспрыняцця вершаў малодшымі школьнікамі
1.3 Метадычныя асновы вывучэння вершаў вучнямі пачатковых класаў
1.4 Роля выразнага чытання верша ў разуменні яго эстэтычнага зместу малодшымі школьнікамі
1.4 Методыка завучвання вершаў на памяць вучнямі малодшага школьнага ўзросту
2 ВОПЫТ НАВУЧАННЯ МАЛОДШЫХ ШКОЛЬНІКАЎ ВЫРАЗНАМУ ЧЫТАННЮ ВЕРШАЎ
2.1 Узровень развіцця умення вучняў 2 класа выразна чытаць вершы
2.2 Вопытная работа і яе вынікі
ЗАКЛЮЧЭННЕ
СПΙС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНΙЦ

Фрагменты:

У вучэбна-выхаваўчай рабоце пачатковых класаў значнае месца займаюць урокі чытання. Яны ўзбагачаюць вучняў ведамі аб прыродзе, чалавеку, грамадстве, пашыраюць, паглыбляюць і ўдасканальваюць уяўленні дзяцей пра навакольную рэчаіснасць; сродкамі мастацкай літаратуры садзейнічаюць ідэйна-палітычнаму, маральнаму і эстэтычнаму выхаванню, агульнаму і разумоваму развіццю школьнікаў. На ўроках літаратурнага чытання малодшыя школьнікі знаёмяцца з творамі розных жанраў.
Малодшы школьны ўзрост - найбольш спрыяльны перыяд мастацкага ўспрымання паэзіі. Дзяцей захапляе дынамічнасць рытму, інтрыгуе рыфма, прыцягвае да сябе мелодыка радка. Непасрэднасць і эмацыянальнасць дапамагаюць маленькаму чытачу правільна адчуць агульны настрой верша нават тады, калі ён не разумее значэння асобных слоў ці мастацкіх вобразаў. Там, дзе даросламу неабходна спасцігнуць розумам, каб атрымаць асалоду, дзіця атрымлівае задавальненне непасрэдна ад гучання сапраўднага высокамастацкага твора.
«У душы кожнага чалавека ёсць клапан, які адчыняецца толькі паэзіяй», - зазначаў рускі паэт М.А. Някрасаў. 3 гэтым нельга не пагадзіцца. Вершы павінны стаць натуральнаю патрэбаю ў прыгажосці: у іх хваля пачуццяў, вытанчанасць думкі. Яны чаруюць музыкальнасцю і вобразнасцю слова. Адчуванне прыгажосці і дасканаласці вершаванага твора выклікае ў чалавека пачуццё душэўнай радасці, акрыляе яго, прымушае думаць пра высокае, узнёслае, вызваляючы душу ад нізкага, несапраўднага.
Менавіта таму вывучэнне асаблівасцей методыкі азнаямлення малодшых школьнікаў з вершамі ўяўляецца актуальнай задачай.
Аб’ект даследвання – методыка вывучэння твораў розных жанраў на ўроках літаратурнага чытання ў пачатковай школе.
Прадмет даследвання – методыка вывучэння вершаў на уроках чытання у пачатковай школе.
Мэта даследвання – вызначыць асаблівасці вывучэння вершаў на уроках чытання у пачатковай школе.
Для рэалізацыі пастаỹленай мэты даследвання неабходна вырашыць наступныя задачы:
- вызначыць псіхолога-педагагічныя і метадычныя асновы вывучэння вершаў вучнямі пачатковых класаў на ўроках літаратурнага чытання;
- правесці дыягностыку ўзроўню сфарміраванасці умення вучняў выразна чытаць вершы, распрацаваць сістэму заняткаў па іх ўдасканаленню, вызначыць эфектыўнасць вопытна-эксперыментальнай работы.

Мы искренне стараемся выполнить свою работу так, чтобы Вы рекомендовали нас своим друзьям и коллегам.

С нами учиться легко!

Сравните цены и услуги у нас и у конкурентов:

Компания Цены Что входит в услугу Сроки
Osen.by Курсовая с практикой –
(500 000 р и выше)
Работа. Распечатка. Консультация.
Доработка
(при необходимости)
2-3 дня
Diplom.by Курсовая с практикой –
(640 000 р и выше)
Работа. Распечатка работы в стоимость
заказанных работ не входит
не указано
Dipstar.by Курсовая с практикой –
(600 000 р и выше)
Распечатка не входит (только на эл. ящик
или на электронный носитель)
5-7 дней
Beldiplom.by Курсовая с практикой –
(620 000 - 800 000 р и выше)
Работа стандартного уровня сложности 10 дней

Студенческий центр «Осень» предлагает помощь студентам
по лучшим ценам и в кратчайшие сроки!